Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 03-01
16 văn bản
 
Số 03  ngày 06-01
22 văn bản
 
Số 04  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 16-01
6 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 03-02
21 văn bản
 
Số 11  ngày 22-02
9 văn bản
 
Số 12  ngày 27-3
12 văn bản
 
Số 13  ngày 04-4
5 văn bản
 
Số 14  ngày 10-5
8 văn bản
 
Số 15  ngày 11-6
10 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 20-6
11 văn bản
 
Số 18  ngày 25-6
6 văn bản
 
Số 19  ngày 27-6
8 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 18-7
28 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 09-8
16 văn bản
 
Số 24  ngày 27-8
8 văn bản
 
Số 25  ngày 12-9
7 văn bản
 
Số 26  ngày 21-9
14 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 03-10
16 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 18-10
7 văn bản
 
Số 31  ngày 20-11
19 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 30-11
4 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 25-12
19 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

274 văn bản gồm 60 văn bản quy phạm pháp luật và 214 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
46 văn bản
 
Tháng 02-2012
30 văn bản
 
Tháng 3-2012
12 văn bản
 
Tháng 4-2012
5 văn bản
 
Tháng 5-2012
8 văn bản
 
Tháng 6-2012
35 văn bản
 
Tháng 7-2012
28 văn bản
 
Tháng 8-2012
24 văn bản
 
Tháng 9-2012
21 văn bản
 
Tháng 10-2012
23 văn bản
 
Tháng 11-2012
23 văn bản
 
Tháng 12-2012
19 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
42 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
99 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
133 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
3 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
2 văn bản
 
Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
65 văn bản
 
Chế độ, chính sách xã hội
18 văn bản
 
Công nghiệp
4 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
5 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
2 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
40 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
3 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
8 văn bản
 
Lâm nghiệp
2 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
8 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
5 văn bản
 
Tài Chính - Ngân sách - Tín dụng
3 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
3 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
8 văn bản
 
Thương mại
5 văn bản
 
Tổ chức bộ máy
36 văn bản
 
Tư pháp
1 văn bản
 
Văn bản quy phạm pháp luật
56 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
3 văn bản
 
Y tế
12 văn bản
 
 
33,693,929 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner