Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 11-01
1 văn bản
 
Số 02  ngày 17-01
11 văn bản
 
Số 03  ngày 26-01
9 văn bản
 
Số 04  ngày 21-02
11 văn bản
 
Số 05  ngày 11-3
14 văn bản
 
Số 06  ngày 19-4
21 văn bản
 
Số 07  ngày 19-5
28 văn bản
 
Số 08  ngày 13-6
6 văn bản
 
Số 09  ngày 22-6
11 văn bản
 
Số 10  ngày 29-6
22 văn bản
 
Số 11  ngày 13-7
7 văn bản
 
Số 12  ngày 22-7
5 văn bản
 
Số 13  ngày 28-7
9 văn bản
 
Số 14  ngày 04-8
3 văn bản
 
Số 15  ngày 26-8
13 văn bản
 
Số 16  ngày 09-9
14 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 21-9
7 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 03-10
15 văn bản
 
Số 21  ngày 12-10
12 văn bản
 
Số 22  ngày 20-10
8 văn bản
 
Số 23  ngày 31-10
9 văn bản
 
Số 24  ngày 08-11
6 văn bản
 
Số 25  ngày 21-11
15 văn bản
 
Số 26  ngày 24-11
12 văn bản
 
Số 27  ngày 09-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

279 văn bản gồm 54 văn bản quy phạm pháp luật và 225 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2011
21 văn bản
 
Tháng 02-2011
11 văn bản
 
Tháng 3-2011
14 văn bản
 
Tháng 4-2011
21 văn bản
 
Tháng 5-2011
28 văn bản
 
Tháng 6-2011
39 văn bản
 
Tháng 7-2011
21 văn bản
 
Tháng 8-2011
16 văn bản
 
Tháng 9-2011
21 văn bản
 
Tháng 10-2011
44 văn bản
 
Tháng 11-2011
33 văn bản
 
Tháng 12-2011
10 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
37 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
103 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
135 văn bản
 
HĐND huyện Sông Cầu
4 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
2 văn bản
 
Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
21 văn bản
 
Chế độ, chính sách xã hội
5 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
3 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Lâm nghiệp
3 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
2 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
3 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
2 văn bản
 
Tài Chính - Ngân sách - Tín dụng
1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Tổ chức bộ máy
2 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
1 văn bản
 
Y tế
3 văn bản
 
 
33,493,140 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner