Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

Số 68  ngày 04-01
12 văn bản
 
Số 69  ngày 08-01
9 văn bản
 
Số 70  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 71  ngày 18-01
13 văn bản
 
Số 72  ngày 05-02
10 văn bản
 
Số 73  ngày 15-3
16 văn bản
 
Số 74  ngày 15-3
12 văn bản
 
Số 75  ngày 24-6
14 văn bản
 
Số 76  ngày 15-7
8 văn bản
 
Số 77  ngày 30-7
16 văn bản
 
Số 78  ngày 16-8
15 văn bản
 
Số 79  ngày 06-9
10 văn bản
 
Số 80  ngày 21-9
8 văn bản
 
Số 81  ngày 15-10
6 văn bản
 
Số 82  ngày 29-10
12 văn bản
 
Số 83  ngày 05-11
10 văn bản
 
Số 84  ngày 18-11
13 văn bản
 
Số 85  ngày 10-12
6 văn bản
 
Số 86  ngày 31-12
6 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

197 văn bản gồm 91 văn bản quy phạm pháp luật và 106 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2010
35 văn bản
 
Tháng 02-2010
10 văn bản
 
Tháng 3-2010
28 văn bản
 
Tháng 6-2010
14 văn bản
 
Tháng 7-2010
24 văn bản
 
Tháng 8-2010
15 văn bản
 
Tháng 9-2010
18 văn bản
 
Tháng 10-2010
18 văn bản
 
Tháng 11-2010
23 văn bản
 
Tháng 12-2010
12 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
32 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
78 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
70 văn bản
 
HĐND TP Tuy Hòa
7 văn bản
 
UBND TP Tuy Hòa
2 văn bản
 
HĐND thị xã Sông Cầu
3 văn bản
 
HĐND huyện Sông Cầu
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
 
 
33,493,207 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner