Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 48  ngày 05-01
19 văn bản
 
Số 49  ngày 08-01
1 văn bản
 
Số 50  ngày 15-01
20 văn bản
 
Số 51  ngày 04-02
18 văn bản
 
Số 52  ngày 20-02
10 văn bản
 
Số 53  ngày 12-3
11 văn bản
 
Số 54  ngày 31-3
13 văn bản
 
Số 55  ngày 16-4
23 văn bản
 
Số 56  ngày 29-4
8 văn bản
 
Số 57  ngày 01-6
14 văn bản
 
Số 58  ngày 06-7
14 văn bản
 
Số 59  ngày 10-7
6 văn bản
 
Số 60  ngày 17-7
9 văn bản
 
Số 61  ngày 27-7
8 văn bản
 
Số 62  ngày 17-8
15 văn bản
 
Số 63  ngày 31-8
7 văn bản
 
Số 64  ngày 16-9
8 văn bản
 
Số 65  ngày 20-10
11 văn bản
 
Số 66  ngày 05-11
17 văn bản
 
Số 67  ngày 21-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

240 văn bản gồm 90 văn bản quy phạm pháp luật và 150 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
40 văn bản
 
Tháng 02-2009
28 văn bản
 
Tháng 3-2009
24 văn bản
 
Tháng 4-2009
31 văn bản
 
Tháng 6-2009
14 văn bản
 
Tháng 7-2009
37 văn bản
 
Tháng 8-2009
22 văn bản
 
Tháng 9-2009
8 văn bản
 
Tháng 10-2009
11 văn bản
 
Tháng 11-2009
17 văn bản
 
Tháng 12-2009
8 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
12 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
75 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
111 văn bản
 
HĐND TP Tuy Hòa
13 văn bản
 
HĐND huyện Đông Hòa
4 văn bản
 
HĐND huyện Đồng Xuân
4 văn bản
 
HĐND huyện Sông Cầu
6 văn bản
 
HĐND huyện Sông Hinh
3 văn bản
 
HĐND huyện Sơn Hòa
3 văn bản
 
HĐND huyện Tây Hòa
5 văn bản
 
HĐND huyện Tuy An
3 văn bản
 
UBND huyện Tuy An
1 văn bản
 
 
33,693,927 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner