Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản

Số 23  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 24  ngày 15-01
15 văn bản
 
Số 25  ngày 28-01
12 văn bản
 
Số 26  ngày 04-3
22 văn bản
 
Số 27  ngày 17-3
8 văn bản
 
Số 28  ngày 26-3
7 văn bản
 
Số 29  ngày 01-4
15 văn bản
 
Số 30  ngày 25-4
14 văn bản
 
Số 31  ngày 14-5
10 văn bản
 
Số 32  ngày 30-5
6 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 16-6
4 văn bản
 
Số 35  ngày 01-7
5 văn bản
 
Số 36  ngày 17-7
13 văn bản
 
Số 37  ngày 28-7
15 văn bản
 
Số 38  ngày 01-8
13 văn bản
 
Số 39  ngày 15-8
22 văn bản
 
Số 40  ngày 15-9
12 văn bản
 
Số 41  ngày 06-10
15 văn bản
 
Số 42  ngày 28-10
7 văn bản
 
Số 43  ngày 12-11
8 văn bản
 
Số 44  ngày 25-11
17 văn bản
 
Số 45  ngày 04-12
6 văn bản
 
Số 46  ngày 15-12
10 văn bản
 
Số 47  ngày 31-12
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

262 văn bản gồm 127 văn bản quy phạm pháp luật và 135 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2008
28 văn bản
 
Tháng 3-2008
37 văn bản
 
Tháng 4-2008
29 văn bản
 
Tháng 5-2008
16 văn bản
 
Tháng 6-2008
4 văn bản
 
Tháng 7-2008
33 văn bản
 
Tháng 8-2008
35 văn bản
 
Tháng 9-2008
12 văn bản
 
Tháng 10-2008
22 văn bản
 
Tháng 11-2008
25 văn bản
 
Tháng 12-2008
21 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
21 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
102 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
75 văn bản
 
HĐND TP Tuy Hòa
4 văn bản
 
UBND TP Tuy Hòa
2 văn bản
 
HĐND huyện Đông Hòa
5 văn bản
 
HĐND huyện Đồng Xuân
10 văn bản
 
HĐND huyện Phú Hòa
12 văn bản
 
UBND huyện Phú Hòa
2 văn bản
 
HĐND huyện Sông Cầu
2 văn bản
 
UBND huyện Sông Cầu
2 văn bản
 
HĐND huyện Sông Hinh
4 văn bản
 
HĐND huyện Sơn Hòa
5 văn bản
 
HĐND huyện Tây Hòa
9 văn bản
 
HĐND huyện Tuy An
7 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
1 văn bản
 
Chế độ, chính sách xã hội
3 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
5 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
2 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Lâm nghiệp
1 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
7 văn bản
 
Tài Chính - Ngân sách - Tín dụng
3 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
1 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
4 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
2 văn bản
 
Tổ chức bộ máy
34 văn bản
 
Tư pháp
3 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
33,693,959 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner