Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 02-7
27 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 02-7
31 văn bản
 
Số 05  ngày 02-7
11 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 09-7
23 văn bản
 
Số 08  ngày 20-7
12 văn bản
 
Số 09  ngày 27-7
19 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 06-8
23 văn bản
 
Số 12  ngày 13-8
16 văn bản
 
Số 13  ngày 20-8
23 văn bản
 
Số 14  ngày 28-8
11 văn bản
 
Số 15  ngày 21-9
10 văn bản
 
Số 16  ngày 17-10
9 văn bản
 
Số 17  ngày 12-11
1 văn bản
 
Số 18  ngày 28-11
13 văn bản
 
Số 19  ngày 14-12
13 văn bản
 
Số 20  ngày 24-12
17 văn bản
 
Số 21  ngày 31-12
18 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

277 văn bản gồm 168 văn bản quy phạm pháp luật và 109 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 7-2007
123 văn bản
 
Tháng 8-2007
73 văn bản
 
Tháng 9-2007
10 văn bản
 
Tháng 10-2007
9 văn bản
 
Tháng 11-2007
14 văn bản
 
Tháng 12-2007
48 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
21 văn bản
 
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
143 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
48 văn bản
 
HĐND TP Tuy Hòa
6 văn bản
 
HĐND huyện Đông Hòa
11 văn bản
 
HĐND huyện Đồng Xuân
4 văn bản
 
HĐND huyện Phú Hòa
4 văn bản
 
UBND huyện Phú Hòa
1 văn bản
 
HĐND huyện Sông Cầu
11 văn bản
 
HĐND huyện Sông Hinh
9 văn bản
 
HĐND huyện Sơn Hòa
3 văn bản
 
HĐND huyện Tây Hòa
6 văn bản
 
UBND huyện TâyHòa
1 văn bản
 
HĐND huyện Tuy An
5 văn bản
 
Trung tâm tin học và Công báo
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chế độ, chính sách xã hội
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
Tổ chức bộ máy
1 văn bản
 
 
 
33,693,512 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner