Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 12-02
9 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

9 văn bản gồm 5 văn bản quy phạm pháp luật và 4 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2018
9 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
6 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
3 văn bản
 
 
 
30,443,746 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner