Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 07-01
1 văn bản
 
Số 03 + 04 + 05  ngày 10-01
8 văn bản
 
Số 06  ngày 15-01
4 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 22-01
3 văn bản
 
Số 09  ngày 03-3
5 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 18-3
5 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 14-4
25 văn bản
 
Số 14  ngày 20-4
11 văn bản
 
Số 15  ngày 29-4
8 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 15-5
14 văn bản
 
Số 18  ngày 25-5
5 văn bản
 
Số 19  ngày 04-6
10 văn bản
 
Số 20  ngày 15-6
9 văn bản
 
Số 21  ngày 23-6
3 văn bản
 
Số 22  ngày 13-7
16 văn bản
 
Số 23  ngày 16-7
7 văn bản
 
Số 24 + 25 + 26  ngày 24-7
46 văn bản
 
Số 27  ngày 04-8
17 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 08-8
5 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 28-8
16 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 16-9
15 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

233 văn bản gồm 40 văn bản quy phạm pháp luật và 193 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2020
16 văn bản
 
Tháng 3-2020
10 văn bản
 
Tháng 4-2020
44 văn bản
 
Tháng 5-2020
19 văn bản
 
Tháng 6-2020
22 văn bản
 
Tháng 7-2020
69 văn bản
 
Tháng 8-2020
38 văn bản
 
Tháng 9-2020
15 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
54 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
110 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
69 văn bản
 
 
 
33,693,594 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner