"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2020 Ngày 28 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
17-08-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 22/06/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú Yên. 09
20-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế kỹ thuậtvề khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 10
26-08-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2020 Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị An Chấn tại xã An Chấn, huyện Tuy An và xã An Phú, Tp. Tuy Hòa. 80
12-08-2020 Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh. 85
13-08-2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh. 87
18-08-2020 Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. 99
18-08-2020 Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (bổ sung). 106
27-08-2020 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa (bổ sung). 110
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2020 Quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 và Văn bản số 1016/UBND-ĐTXD ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh. 115
13-08-2020 Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thị trấn La Hai đến năm 2025. 116
13-08-2020 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ. 118
21-08-2020 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 123
21-08-2020 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 136
25-08-2020 Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 140
33,693,956 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner