"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2020 Ngày 04 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
31-07-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
31-07-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2020 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư khu đô thị hỗn hợp An Phú Mới, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. 15
27-07-2020 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh. 20
29-07-2020 Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc đổi tên các tổ chức thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 23
30-07-2020 Quyết định số 1330/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên. 25
30-07-2020 Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc sửa đổi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp. 31
31-07-2020 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị và du lịch văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng Biển Hồ - Đá Bia, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 33
03-08-2020 Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung và loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2020 Quyết định số 1287/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lao động việc làm, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 50
24-07-2020 Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa). 62
24-07-2020 Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở bờ hữu sông Bánh Lái và bờ hữu sông Trong, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa. 65
27-07-2020 Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án Tuyến đường dọc Vịnh Xuân Đài - Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 69
30-07-2020 Quyết định số 1328/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Văn học - Nghệ thuật huyện Sông Hinh. 75
03-08-2020 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 85
27-07-2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 87
33,693,598 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner