"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2020 Ngày 16 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2020 Quyết định số 1184/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. 26
13-07-2020 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dự kiến đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Năng lượng xanh tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 46
13-07-2020 Quyết định số 1198/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 56
15-07-2020 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể (Phương án giá đất) làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với Khu đất thực hiện Dự án: Khu du lịch sinh thái Bãi Nồm tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 58
15-07-2020 Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 cho các địa phương. 61
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2020 Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. 63
33,693,711 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner