"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2020 Ngày 13 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
23-06-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2020 Quyết định số 1068/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. 15
30-06-2020 Quyết định số 1096/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể (phương án giá đất) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương – Quốc lộ 1 tại An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 17
30-06-2020 Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể (Phương án giá đất) làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất ký hiệu B1 thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết dọc đường Độc Lập tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 21
01-07-2020 Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất trên địa bàn huyện Phú Hòa. 23
08-07-2020 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa (bổ sung). 25
08-07-2020 Quyết định số 1182/QĐ-UBND mở rộng Cụm công nghiệp Tam Giang,xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 30
10-07-2020 Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 33
10-07-2020 Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 37
10-07-2020 Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2020 Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung xã EaBar. 44
01-07-2020 Quyết định số 1136/QĐ-UBND ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 47
02-07-2020 Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án di dời Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên để xây dựng Trung tâm văn hóa, triển lãm tỉnh Phú Yên. 53
10-07-2020 Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, giai đoạn 2020-2024, thực hiện năm 2020. 56
10-07-2020 Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. 59
33,693,491 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner