"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2020 Ngày 15 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2020 Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể (Phương án giá đất) làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – Giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa. 13
04-06-2020 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b), thành phố Tuy Hòa. 20
04-06-2020 Quyết định số 936/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 27
04-06-2020 Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất 05 khu đất trên địa bàn huyện Tây Hòa. 29
05-06-2020 Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc giao đất để thực hiện dự án: Đầu tư hạ tầng đường Suối Bạc 4 tại thị trấn Củng Sơn và xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. 35
05-06-2020 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2020 Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 42
15-06-2020 Quyết định số 997/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Phú Yên quản lý. 54
33,693,841 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner