"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2020 Ngày 04 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
03-06-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-05-2020 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc giao đất để thực hiện Đầu tư hạ tầng để khai thác quỹ đất dọc tuyến đường Hùng Vương (phía Nam), thành phố Tuy Hòa. 18
27-05-2020 Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đối với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2022. 21
27-05-2020 Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc giao đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông khu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. 24
28-05-2020 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Phú Yên. 27
28-05-2020 Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị xã Sông Cầu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 46
03-06-2020 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc giao đất để thực hiện công trình Xây dựng và vận hành đường dây trung, hạ áp Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Phú Yên (Khu vực thành phố Tuy Hòa). 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2020 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-tiền lương, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 51
26-05-2020 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 64
33,693,657 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner