"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2020 Ngày 29 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2020 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa. 04
21-04-2020 Quyết định số 637/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020. 21
21-04-2020 Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1. 39
21-04-2020 Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư Khu Công viên Chuyên đề kết hợp Thương mại - Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. 42
27-04-2020 Quyết định số 658/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020. 47
28-04-2020 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Hòa. 56
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2020 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70. 53
33,693,576 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner