"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2020 Ngày 20 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2020 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các lô N-04, N-05, N-13, N-14, N-17, N-24, C-03, H-01, K7, X-01 thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị Ô Loan. 03
09-04-2020 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đông Hòa. 17
09-04-2020 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Hòa. 29
14-04-2020 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kim (cơ sở 3) tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. 40
15-04-2020 Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. 44
16-04-2020 Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất B1 tại đường Độc Lập, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. 56
17-04-2020 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (bổ sung). 65
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2020 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - giai đoạn 2. 68
14-04-2020 Quyết định số 583/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập: Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 72
14-04-2020 Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Quy chế về giao dịch bảo đảm của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên. 75
16-04-2020 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 78
33,693,882 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner