"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04 + 05           Năm 2020 Ngày 10 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 243/2005/QĐ-UBND ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
30-12-2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
30-12-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và phương pháp áp dụng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
03-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 43
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2019 Quyết định số 2163/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Công chức và lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 111
27-12-2019 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 151
07-01-2020 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Tiền lương-Quan hệ lao động; Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 155
07-01-2020 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 172
33,693,608 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner