"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2019 Ngày 01 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh. 03
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
07-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên. 15
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh. 144
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 – 2021. 146
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2018 Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND1 ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 148
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên. 153
07-12-2018 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 155
07-12-2018 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND đặt tên đường các khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 158
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2018 Quyết định số 2399/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 161
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2018 Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 167
26-12-2018 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 184
33,742,317 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner