"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2018 Ngày 08 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông với cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
18-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 14
06-06-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2018 Quyết định số 1165/QĐ-UBND ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2018 Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 34
22-05-2018 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 39
30-05-2018 Quyết định số 1073/QĐ-UBNDA về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 42
30-05-2018 Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 45
01-06-2018 Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hoạt động khoa học công nghệ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 47
01-06-2018 Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 51
33,340,268 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner