"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 02 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 03
14-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. 05
15-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2017 Quyết định số 328/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 16
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-02-2017 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (Đợt 1). 60
23-02-2017 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên. 105
01-03-2017 Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. 111
32,708,919 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner