"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12 + 13           Năm 2017 Ngày 21 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2017 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 02
05-04-2017 Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 17
14-04-2017 Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thu hút các chuyên ngành bác sĩ năm 2017 theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020. 195
14-04-2017 Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục bác sĩ các chuyên ngành có nhu cầu đào tạo sau đại học năm 2017 theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020. 196
33,147,566 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner