"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2017 Ngày 22 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế đối thoại giữa chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
20-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2017 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. 21
20-06-2017 Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2017 Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 38
16-06-2017 Quyết định số 1195/QĐ-UBND ban hành Đề án xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 49
16-06-2017 Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh. 66
33,340,271 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner