"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2016 Ngày 05 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý. 03
21-11-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở 03 Khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 14
21-11-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 16
23-11-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18
24-11-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 30
29-11-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 32
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2016 Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 34
15-11-2016 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 36
18-11-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 62
18-11-2016 Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 104
23-11-2016 Quyết định số 2815/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 115
33,136,233 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner