"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2016 Ngày 12 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Yên. 03
04-10-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11
05-10-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất Khu tái định cư Dự án tuyến nối Quốc lộ 1 (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 13
07-10-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2016 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 25
07-10-2016 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 26
07-10-2016 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 27
07-10-2016 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 28
27-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2016 Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 39
33,339,668 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner