"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2016 Ngày 28 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. 03
12-09-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 13
12-09-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 34
14-09-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 49
15-09-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 56
23-09-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. 62
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2016 Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 66
20-09-2016 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Phú Yên. 68
20-09-2016 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên. 81
20-09-2016 Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 94
20-09-2016 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 110
33,159,182 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner