"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52 + 53           Năm 2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2016 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017. 03
16-12-2016 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Phú Yên. 34
16-12-2016 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND chủ trương đầu tư Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 41
16-12-2016 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND chủ trương đầu tư Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn các xã thuộc khu vực miền núi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020. 44
16-12-2016 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 47
16-12-2016 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 53
16-12-2016 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. 68
16-12-2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2017. 70
16-12-2016 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 72
16-12-2016 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017. 73
16-12-2016 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 123
33,693,645 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner