"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2015 Ngày 11 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên. 04
26-10-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên. 16
03-11-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 25
05-11-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 35
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2015 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 41
26-10-2015 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp Phú Yên. 84
28-10-2015 Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Tây Hoà đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 106
28-10-2015 Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc Công nhận thành phố Tuy Hoà đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 108
28-10-2015 Quyết định số 2081/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Sông Hinh đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 110
28-10-2015 Quyết định số 2082/QĐ-UBND về việc Công nhận Thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 112
28-10-2015 Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 114
28-10-2015 Quyết định số 2084/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 116
28-10-2015 Quyết định số 2085/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 118
28-10-2015 Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 120
28-10-2015 Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc Công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 122
28-10-2015 Quyết định số 2090/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 124
33,016,900 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner