"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2015 Ngày 22 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Bổ sung đơn giá Nhà và công trình gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
01-10-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08
02-10-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND Tỉnh. 10
08-10-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019). 12
09-10-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 14
19-10-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2015 Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 31
07-10-2015 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 38
24-09-2015 Kế hoạch số 125/KH-UBND triển khai Đề án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng, giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Phú Yên. 60
06-10-2015 Kế hoạch số 131/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 70
33,015,425 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner