"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2015 Ngày 01 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa. 03
07-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. 08
24-08-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22
24-08-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc Bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh. 29
24-08-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019). 31
26-08-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2015 Quyết định số 1476/QĐ-UBND v/v Bãi bỏ Quyết định số 1366/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước. 37
24-08-2015 Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 1100/2001/QĐ-UB ngày 19/4/2001 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 39
26-08-2015 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2015 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính liên thông mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 49
22-07-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm tài sản công. 57
04-08-2015 Kế hoạch số 109/KH-UBND thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015-2025. 61
33,018,688 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner