"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 16 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2015 Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 98
09-03-2015 Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề trồng hoa và rau màu Ngọc Sơn Đông Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. 106
05-03-2015 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND triển khai Quyết định 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 107
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner