"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2014 Ngày 01 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Tỉnh về quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn Tỉnh. 03
25-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 05
26-09-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 65
29-09-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 76
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2014 Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 99
26-09-2014 Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh. 101
30-09-2014 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Yên. 113
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2014 Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 115
22-09-2014 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 124
33,466,290 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner