"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2014 Ngày 22 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
16-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2014 Quyết định số 1477/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2020. 16
17-09-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2014 Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 38
11-09-2014 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 43
11-09-2014 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 50
18-09-2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc ngăn chặn tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên địa bàn Tỉnh. 59
18-09-2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 61
18-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. 64
33,693,466 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner