"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2014 Ngày 25 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 15
22-07-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời về định mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014-2015, thuộc Chương trình 135. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2014 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh. 37
21-07-2014 Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên tỉnh Phú Yên. 39
21-07-2014 Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 51
23-07-2014 Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tặng thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt giải, năm 2014. 118
33,693,565 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner