"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2014 Ngày 21 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất 05 Khu tái định cư: Đồng Đèo, thôn Cần Lương và đồng Cây Khế, thôn Bình Chính, xã An Dân; Gò Giam và Gò Điều, thôn Phú Tân 2, xã An Cư; đồng Cây Gạo, thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2014 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Tỉnh về ban hành một số chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. 05
10-07-2014 Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 5 Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 15/3/2002 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND Tỉnh. 07
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2014 Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 09
10-07-2014 Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới , sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 33
07-07-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 51
10-07-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 54
33,466,487 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner