"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2014 Ngày 04 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh và khu tái định cư đồng Cây Dông, thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2014 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc bổ sung điểm khai thác khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 06
20-06-2014 Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc bổ sung điểm khai thác khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 08
24-06-2014 Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 10
30-06-2014 Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh Phú Yên. 11
30-06-2014 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. 12
30-06-2014 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa. 18
30-06-2014 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. 23
30-06-2014 Quyết định số 1017/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. 29
30-06-2014 Quyết định số 1018/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. 35
30-06-2014 Quyết định số 1019/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. 42
30-06-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. 48
02-07-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 55
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2014 Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 58
20-06-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 60
02-07-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 62
33,466,278 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner