"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2014 Ngày 18 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 03
05-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư Đồng Gia Điền tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. 05
13-06-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2014 Quyết định số 922/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 12
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2014 Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 37
06-06-2014 Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 47
11-06-2014 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2014-2015. 69
06-06-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo sinh hoạt, sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. 71
09-06-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014. 74
33,493,413 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner