"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2014 Ngày 03 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. 03
30-05-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
02-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2014 Quyết định số 648/QĐ-UBND về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Phú Hòa. 16
12-05-2014 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt thuộc thị xã Sông Cầu. 24
27-05-2014 Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc ban hành một số chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. 26
12-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2014 Quyết định số 695/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 38
15-05-2014 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 44
19-05-2014 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) Nhà văn hóa và khu tập thể thao xã/thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh. 56
30-05-2014 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 60
30-05-2014 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 77
02-06-2014 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) trường học (14 hạng mục), phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh. 125
30-05-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. 129
33,466,294 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner