"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 15 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. 03
01-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 06
01-04-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút. 16
14-04-2014 Quyết định số 09/2014/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2014 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2014. 33
31-03-2014 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất, chế biến và lưu thông muối tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 40
11-04-2014 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 50
26-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 55
11-04-2014 Chương trình hành động số 03/CTR-UBND về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Phú Yên từ nay đến năm 2015. 65
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2014 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. 85
11-04-2014 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc bổ sung, hiệu chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 95
24-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đóng nộp kinh phí công đoàn. 114
14-04-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014-2015. 116
14-04-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND 09/CT-UBND. 119
33,493,210 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner