"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2014 Ngày 18 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục, đối tượng và mức đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Trung tâm, tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
13-03-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2014 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên. 14
04-03-2014 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 20
05-03-2014 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 21
05-03-2014 Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Ba Bản, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 23
05-03-2014 Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 25
05-03-2014 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Tam Giang, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 27
06-03-2014 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên. 29
06-03-2014 Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Đồng Cam. 37
06-03-2014 Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên. 45
14-03-2014 Quyết định số 401/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Đông Hòa. 53
14-03-2014 Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. 59
21-02-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 61
33,493,368 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner