"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2014 Ngày 14 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. 03
09-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 89
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020. 93
03-01-2014 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 107
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2013 Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn, khu phố. 109
30-12-2013 Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 112
31-12-2013 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 120
07-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 122
33,493,243 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner