"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2013 Ngày 24 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên. 03
20-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2013 Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước về UBND huyện Đồng Xuân và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2013 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 36
29-05-2013 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trực thuộc Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 108
30-05-2013 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 110
30-05-2013 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 118
03-06-2013 Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 124
33,322,212 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner