"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2013 Ngày 22 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-03-2013 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND về Đề án bê tông hóa đường gia¬o thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. 03
29-03-2013 Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
29-03-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên. 20
18-04-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 37
18-04-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2013 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 72
02-04-2013 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 89
02-04-2013 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 90
02-04-2013 Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 91
04-04-2013 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 93
04-04-2013 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện Chiến lược của Chính phủ về xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. 103
27-03-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 116
29-03-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014. 118
32,936,782 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner