"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2013 Ngày 12 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2013 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2020. 112
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường phòng, trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa vụ Đông Xuân 2012-2013. 122
33,322,409 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner