"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 18 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 05
24-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2013 Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 25
23-01-2013 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà hát ca múa nhạc Sao Biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 40
23-01-2013 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 42
23-01-2013 Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 44
23-01-2013 Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 45
25-01-2013 Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “Về việc đổi tên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Phú Yên thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên thuộc Sở Tư pháp”. 46
06-02-2013 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2013. 48
07-02-2013 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Krông Trai thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai. 54
07-02-2013 Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/4/2001 của UBND tỉnh Phú Yên “Về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư”. 57
24-01-2013 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 58
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2013 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 94
30-01-2013 Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 106
30-01-2013 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 107
30-01-2013 Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 108
30-01-2013 Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 109
30-01-2013 Quyết định số 217/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 110
30-01-2013 Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 111
30-01-2013 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 112
30-01-2013 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tây Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 113
30-01-2013 Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sông Hinh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. 114
07-02-2013 Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 115
08-02-2013 Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 118
08-02-2013 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 119
08-02-2013 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 120
23-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân. 121
33,322,045 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner