"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2013 Ngày 05 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2013. 03
23-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. 15
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 98
02-01-2013 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 103
02-01-2013 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 114
33,016,779 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner