"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2012 Ngày 20 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2012 Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên. 04
24-10-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 08
20-11-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2012 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 23
24-10-2012 Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 30
30-10-2012 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Hòa. 32
07-11-2012 Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu quy hoạch và Thẩm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên trực thuộc Sở Xây dựng. 34
07-11-2012 Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng”. 37
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2012 Quyết định số 1743/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 39
25-10-2012 Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 40
25-10-2012 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 41
25-10-2012 Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 42
25-10-2012 Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 43
12-11-2012 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Phú Yên. 44
13-11-2012 Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia. 51
14-11-2012 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Hòa An, huyện Phú Hòa đạt chuẩn quốc gia. 52
20-11-2012 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 53
17-10-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên. 55
01-11-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 58
32,924,289 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner