"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2012 Ngày 18 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2012 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao Khu kinh tế Nam Phú Yên. 03
28-09-2012 Quyết định số 1547/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 34
16-10-2012 Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. 49
16-10-2012 Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 50
16-10-2012 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 54
16-10-2012 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 84
16-10-2012 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 92
33,019,127 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner