"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2012 Ngày 21 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh. 03
20-09-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2012 Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Đông Hòa. 14
19-09-2012 Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tuy An. 16
19-09-2012 Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tây Hòa. 18
19-09-2012 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh thành phố Tuy Hòa. 20
19-09-2012 Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Xuân. 22
19-09-2012 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa. 24
19-09-2012 Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Sông Cầu. 26
19-09-2012 Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Hinh. 28
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2012 Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 30
11-09-2012 Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 42
11-09-2012 Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 48
19-09-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. 60
33,019,153 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner