"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2012 Ngày 18 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 05
28-06-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2012 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sơn Hòa - UBND huyện Sơn Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa trực thuộc Sở Y tế. 23
25-06-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Tây Hòa - UBND huyện Tây Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa trực thuộc Sở Y tế. 25
25-06-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sông Hinh - UBND huyện Sông Hinh thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh trực thuộc Sở Y tế. 27
25-06-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu - UBND thị xã Sông Cầu thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu trực thuộc Sở Y tế. 29
25-06-2012 Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Đông Hòa - UBND huyện Đông Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa trực thuộc Sở Y tế. 31
25-06-2012 Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An - UBND huyện Tuy An thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuy An trực thuộc Sở Y tế. 33
25-06-2012 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thành phố Tuy Hòa - UBND thành phố Tuy Hòa thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa trực thuộc Sở Y tế. 35
25-06-2012 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Phú Hòa - UBND huyện Phú Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa trực thuộc Sở Y tế. 37
26-06-2012 Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. 39
26-06-2012 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Đồng Xuân - UBND huyện Đồng Xuân thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân trực thuộc Sở Y tế. 45
29-06-2012 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Sơn Giang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Sơn Giang thuộc huyện Sông Hinh. 47
12-07-2012 Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2012 Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 62
02-07-2012 Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 63
02-07-2012 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 64
02-07-2012 Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 65
02-07-2012 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 66
02-07-2012 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 67
02-07-2012 Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 68
02-07-2012 Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 69
02-07-2012 Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. 70
03-07-2012 Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 71
03-07-2012 Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 99
03-07-2012 Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 104
13-07-2012 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa tỷ lệ 1/500. 110
06-07-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015. 116
33,017,339 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner