"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2012 Ngày 25 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2012 Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 08
21-06-2012 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 36
22-06-2012 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động hè. 55
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Đồ án: Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư Ninh Tịnh I, thành phố Tuy Hòa. 61
20-06-2012 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm bố trí trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 65
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner